Press "Enter" to skip to content

Month: August 2021

Effective Java Madde 57: Yerel Değişkenlerin Etki Alanını Kısıtlayın

Bu madde ile Madde 15: Sınıfların ve Üyelerinin Erişilebilirliğini Kısıtlayın benzer tavsiyelerde bulunmaktadır. Yerel değişkenlerin etki alanını (scope) kısıtlayarak hem kodunuzun okunabilirliğini ve bakım yapılmasını kolaylaştırırsınız, hem de hata yapılmasının önüne geçmiş olursunuz. C gibi eski programlama dillerinde, yerel değişkenlerin blokların başında tanımlanması zorunluydu ve bazı programcılar da bunu alışkanlık…

Share
Leave a Comment

Effective Java Madde 55: Optional Döndürürken Dikkatli Olun

Java 8’den önce, belli durumlarda değer döndüremeyen bir metot yazabilmek için iki farklı yöntem mevcuttu. Bunlardan birincisi aykırı durum (exception) fırlatmak, ikincisi ise metodun dönüş türü nesne referansı ise null döndürmektir. Bu yaklaşımların ikisi de mükemmel değildir. Aykırı durumlar istisnai durumlar için kullanılmalıdır (Madde 69) ve aynı zamanda yaratılması masraflıdır.…

Share
Leave a Comment

Effective Java Madde 54: Null Yerine Boş Koleksiyon veya Dizi Döndürün

Aşağıdakine benzer metotlar sıklıkla karşımıza çıkmaktadır: Yukarıdaki kodda peynir listesinin boş olduğu durumu özel bir durum gibi ele alıyoruz. Bu son derece gereksizdir. Bu, istemciyi de null denetimi yapmaya mecbur bırakacaktır: Boş bir koleksiyon veya dizi yerine null döndüren bütün metotlar bu soruna yol açar. Hata yapmaya çok elverişlidir çünkü…

Share
Leave a Comment

Effective Java Madde 53: Değişken Sayılı Argümanları (varargs) Dikkatli Kullanın

Varargs Java dilinde belirli bir türden sıfır veya daha fazla sayıda argümanı bir metoda tek seferde geçmemizi sağlayan bir mekanizmadır. Variable arity yani değişken sayılı argümanlar ifadesinin kısaltılmasıdır. Arka planda bu mekanizma değişken sayıdaki argümanların toplanıp tek bir dizi içerisinde saklanması ve bu dizinin metoda geçilmesi mantığıyla çalışır. Örneğin, aşağıda…

Share
Leave a Comment

Effective Java Madde 52: Aşırı Yüklemeyi (Overloading) Dikkatli Kullanın

Aşağıdaki program koleksiyonlar (collection) üzerinde gruplama yapmaya çalışmaktadır: Bu programın önce Set sonra da List ve Unknown Collection değerlerini üreteceğini düşünebilirsiniz ancak böyle olmaz. Üç kere Unknown Collection çıktısı üretir. Peki bu neden olmaktadır? Çünkü classify metodu aşırı yüklenmiştir ve bu durumda hangi metodun çalıştırılacağına derleme anında karar verilir. Döngüye…

Share
Leave a Comment

Effective Java Madde 51: Metot İmzalarını Dikkatli Tasarlayın

Bu madde çeşitli API tasarım önerilerinin toplandığı bir yazı. Bu öneriler uygulandığı taktirde API’ınızın anlaşılmasını kolaylaştıracak ve hata ihtimalini minimuma indirecektir. Metot isimlerini dikkatli seçin. İsimler her zaman için standart isimlendirme modellerini takip etmelidir. (Madde 68) Ana hedefiniz anlaşılabilir ve aynı pakette kullanılan diğer isimlerle tutarlı olan isimler seçmek olmalıdır.…

Share
Leave a Comment

Effective Java Madde 50: Gerektiğinde Koruyucu Kopyalar Yaratın

Java kullanmayı keyifli kılan şeylerden bir tanesi güvenli bir dil olmasıdır. C ve C++ dillerinde karşılaşabileceğiniz gösterge problemleri, bellek taşmaları ve yine bellekte yaşanabilecek bozulmalara karşı dirençlidir. Güvenli bir dil kullanırken, programın başka yerlerinde ne olursa olsun yazdığınız bir sınıftan yaratılan nesnelerin durumlarının sizin koyduğunuz kurallar çerçevesinde şekillenmesini sağlayabilirsiniz. Bunu…

Share
Leave a Comment

Java – Dizilere Giriş

Bu yazıda Java dilinde dizi kavramını ele alacağız ve temel kavramları öğreneceğiz. Diziler (array), aynı türdeki değerlerin bir arada tutulmasını sağlayan ve sabit büyüklüğe sahip nesnelerdir. Bunu açacak olursak: Bir dizi aynı türden nesneleri tutmak zorundadır. Burada tür, int, boolean gibi temel (primitive) türler olabileceği gibi nesne referansları da olabilir.…

Share
Leave a Comment
%d bloggers like this: