Press "Enter" to skip to content

Tag: işaretçi notasyon

Effective Java Madde 41: İşaretçi Arayüzleri Tür Tanımlamak için Kullanın

İşaretçi arayüzler (marker interface) içlerinde hiçbir metot bulunmayan arayüzlerdir. Bunları uygulayan sınıfların amacı sahip oldukları bir özelliği ortaya çıkarmak için kendilerini işaretlemektir. Serializable arayüzü buna örnek olarak verilebilir. Bunu uygulayan sınıflar nesnelerinin bir ObjectOutputStream‘e yazılabileceğini diğer bir tabirle serileştirilebilir olduklarını belirtmiş olurlar. Madde 39’da anlattığımız işaretçi notasyonlar varken işaretçi arayüzlerin…

Share
Leave a Comment
%d bloggers like this: