Press "Enter" to skip to content

Tag: ordinal

Effective Java Madde 37: Ordinal İndisler Yerine EnumMap Kullanın

Madde 35’de çoğu programcının enum türleri için tanımlanan ordinal metoduna ihtiyacı olmayacağını ve bu sebeple de çok nadir durumlar haricinde kullanılmaması gerektiğini söylemiştik. Bu maddede ise bazı programcıların ordinal kullanmayı tercih ettiği bir iki özel durum üzerinde duracağız. Bazen ordinal metodunun bir dizi veya liste için indis (index) olarak kullanıldığını…

Share
Leave a Comment

Effective Java Madde 35: Ordinal Yerine Nesne Alanları Kullanın

Bütün enumlar ordinal adında bir metot içerirler. Bu metot enum sabitinin enum türü içinde tanımlandığı pozisyonu döndürür. Örnek olarak aşağıdaki enum türüne bakalım: Bu enum için ordinal değerlerine bakacak olursak: Kodun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. Enumda ilk tanımlanan RED sabiti 0 değerini alırken sonrakiler de birer birer artarak ilerleyen sıra…

Share
1 Comment
%d bloggers like this: