Press "Enter" to skip to content

Tag: transient

Java’da Serileştirme İşlemleri – 1

Java gibi nesneye yönelik programlama dillerinde, nesneye ait alanların değerleri o nesnenin durumunu oluştururken, yazdığımız metotlar ise o nesnenin davranışını belirleyen ve nesnenin durumu üzerinde değişiklikler yapan kodlardır. Java dili bizlere bir nesnenin herhangi bir andaki durumunu bir dosyaya kaydetmemizi ve daha sonra bu dosya üzerinden nesneyi tekrar oluşturmamızı sağlayan bir mekanizma sunmaktadır. Bu mekanizmaya Serileştirme denir. Serileştirmeyi kullanarak JVM içerisindeki nesneleri sabit diske kaydedip kalıcı olmalarını sağlayabiliriz veya bir yerden başka bir yere aktarabiliriz .

Serileştirme yapılırken sınıf adı, tanımlı alanların türleri, adları ve değerleri gibi bilgiler tek tek bytelara çevrilir ve bir dosyaya kaydedilir. Daha sonra bu dosya kullanılarak aynı nesne yeniden oluşturulabilir. Serileştirme genellikle nesnelerin bir ağ üzerinden gönderilmesi amacıyla kullanılır. Serileştirme işlemi uygulanarak byte dizisi haline getirilen nesne ağ üzerinden başka bir bilgisayara gönderilir ve alıcı bilgisayar üzerinde yeniden oluşturulur. Nesnenin byte dizisine çevrilmesi işlemine “Serialization”, byte dizisi kullanılarak nesnenin yeniden oluşturulmasına ise “De-Serialization” denir. Şimdi Java dilinde serileştirmenin nasıl yapıldığına bakalım.

Share
3 Comments
%d bloggers like this: