Press "Enter" to skip to content

Tag: arayüz

Effective Java Madde 64: Nesneleri Arayüz Türleri Üzerinden Kullanın

Madde 51’de anlattığımız gibi parametre türleri olarak sınıflar yerine arayüzleri kullanmalıyız. Bunu daha da genelleyecek olursak, nesneleri işaret etmek için sınıflar yerine arayüzleri kullanmalıyız. Eğer uygun bir arayüz türü mevcutsa, parametreler, dönüş değerleri, değişkenler ve alanlar arayüz türü ile tanımlanmalıdır. Bunun tek istisnası yapıcı metot içerisinde nesne yarattığımız zamandır. Bunu…

Share
Leave a Comment

Effective Java Madde 38: Enumlarda Kalıtımı Arayüz Kullanarak Taklit Edin

Madde 34’de enumlardan bahsederken enum türlerinin kalıtılamayan (final) sınıflara dönüştürüldüğü söylemiştik. Dolayısıyla bir enum türü başka bir enum türünü kalıtamaz. Enum türleri zaten dolaylı olarak java.lang.Enum sınıfından türetildikleri için başka sınıfları kalıtması da mümkün değildir. Bu durum çoğu zaman bir sorun teşkil etmese de bazı enumları kalıtma ihtiyacı duyabiliriz veya…

Share
Leave a Comment
%d bloggers like this: