Press "Enter" to skip to content

Tag: autoboxing

Effective Java Madde 61: Kutulanmış (boxed) Yerine Temel Türleri Tercih Edin

Java’da tür sistemi iki parçadan oluşur: int, double, boolean gibi temel türler ve String, List gibi referans türleri. Her temel türe karşılık gelen birer tane de kutulanmış temel tür (boxed primitive type) bulunmaktadır. Örneğin, int, double ve boolean temel türlerine karşılık gelen kutulanmış türler Integer, Double ve Boolean olmaktadır. Madde…

Share
Leave a Comment

Effective Java Madde 6: Gereksiz Nesne Yaratmaktan Kaçının

Yazılım geliştirirken var olan bir nesneyi kullanmak, işlevsel olarak aynı işi yapan yeni bir nesne yaratmaktan genellikle daha faydalıdır. Nesnelerin yeniden kullanımı hem uygulamayı hızlandıracak hem de daha okunabilir bir kod yazmanızı sağlayacaktır. Eğer bir nesne değiştirilemez (immutable) ise, o nesne her zaman yeniden kullanılabilir. Aşağıdaki kod gereksiz nesne yaratılmasına…

Share
4 Comments
%d bloggers like this: