İçeriği atlamak için "Enter"'a basın

Etiket: joshua bloch

Effective Java Madde 29: Üreysel Türleri Tercih Edin

JDK tarafından sağlanan üreysel türleri (generic types) ve metotları kullanmak çok zor olmasa da, kendiniz üreysel türler yazmak istediğinizde biraz zorlanabilirsiniz ama bunu öğrenmeniz çok faydalı olacaktır. Şimdi Madde 7’deki basitleştirilmiş yığıt (stack) gerçekleştirimine bakalım: Bu sınıf en başından beri üreysel olmalıydı ama sonradan mevcut istemcilere zarar vermeden üreysele dönüştürmek…

Share
2 Comments

Effective Java Madde 28: Listeleri Dizilere Tercih Edin

Dizilerin, üreysel türlerden iki önemli farkı vardır. Birincisi, diziler covariant üreysel türler ise invariant olarak tanımlanır. Peki bu ne demektir? Örneğin, Sub türü Super türünün bir alt türü ise (kalıtıyorsa veya arayüz olarak uyguluyorsa), Sub[] dizi türü de Super[] dizi türünün alt türüdür. Üreysel türlerde ise Type1 ve Type2 herhangi…

Share
3 Comments

Effective Java Madde 27: Kontrolsüz Uyarılardan (unchecked warning) Kurtulun

Yazıya başlamadan önce Java derleyicisinin verdiği kontrolsüz uyarı (unchecked warning) ne anlama geliyor ondan bahsedelim. Kısaca, derleyici burada bize tür güvenliğini (type safety) garanti edemediğini söylemektedir. Burada ”kontrolsüz” ifadesi biraz yanıltıcıdır çünkü uyarının kontrolsüz olması söz konusu değildir. İfade etmek istediği şey, derleyicinin tür güvenliğini sağlamak için yeterli tür bilgisine…

Share
1 Yorum

Effective Java Madde 26: Ham (raw) Türleri Kullanmayın

Tanımında bir veya birden fazla tür parametresi bulunduran sınıf veya arayüzlere üreysel (generic) sınıf veya arayüz denir. Örneğin, List arayüzü E isminde, listedeki elemanların türünü temsil eden bir tür parametresi bulundurur. Burada üreysel arayüzün tam adı List<E> olmaktadır. Üreysel sınıflar ve arayüzler toplu olarak üreysel türler olarak anılırlar. Her üreysel…

Share
3 Comments

Effective Java Madde 25: Bir Kaynak Dosyada Gömülü Sınıflar Hariç Tek Bir Sınıf Tanımlayın

Her ne kadar Java derleyicisi sizlere tek bir kaynak dosyada birden fazla gömülü olmayan sınıf (top-level class) tanımlamaya izin verse de, bunu yapmanın bir faydası yoktur hatta ciddi riskleri vardır. Buradaki risk, bir sınıfın farklı yerlerde farklı şekillerde tanımlanabilir olmasıdır. Bu durumda hangi tanımın kullanılacağı, kaynak dosyaların hangi sırada derleyiciye…

Share
Bir yorum yazın

Effective Java Madde 24: Statik Üye Sınıfları Statik Olmayanlara Tercih Edin

Başka bir sınıfın içinde tanımlanan sınıflara gömülü sınıf (nested class) denir. Gömülü sınıflar sadece içerisinde tanımlı oldukları sınıfa hizmet ederler. Eğer başka bir yerde de faydalı olabileceklerse, kendi başlarına normal bir sınıf olarak tanımlanmaları gerekir. Java’da dört çeşit gömülü sınıf vardır: statik üye sınıflar (static member class), statik olmayan üye…

Share
2 Comments

Effective Java Madde 23: Sınıf Hiyerarşilerini İşaretli Sınıflara Tercih Edin

Nesnelerinin mantıksal olarak birbirlerine yakın şeyler ifade etmesi sebebiyle tek bir sınıf içerisinde tanımlanan, bir işaret (tag) alanı ile nesnenin tam olarak neyi temsil ettiğini gösteren sınıflara işaretli sınıf diyebiliriz. Aşağıda, her ikisi de birer geometrik şekil olması sebebiyle hem bir daireyi hem de dikdörtgeni ifade edebilmek için yazılmış bir…

Share
Bir yorum yazın

Effective Java Madde 22: Arayüzleri Sadece Tür Tanımlamak İçin Kullanın

Bir sınıf bir arayüzü uyguladığı zaman, arayüz bu sınıftan oluşturulan nesneler için bir ”tür” olarak kullanılabilir. Bu sayede sınıfı kullanan bir istemci, sınıfı bir arayüz referansı ile temsil ederek arayüzdeki işlevlere erişebilir. Böylece istemciler sınıfın yapabilecekleri konusunda fikir edinmiş olur. Arayüzleri bu amaç dışında kullanmak uygun değildir. Bu tarz uygun…

Share
Bir yorum yazın

Effective Java Madde 20: Arayüzleri Soyut Sınıflara Tercih Edin

Java dilinde birden fazla gerçekleştirime (implementation) izin veren türleri tanımlamak için iki mekanizma bulunmaktadır: arayüzler ve soyut sınıflar (abstract class). Java 8 öncesinde arayüzlerde sadece metot imzalarını tanımlayabilirken, Java 8 ile eklenen varsayılan metotlar (default method) sayesinde, arayüzler içerisinde de soyut sınıflarda olduğu gibi somut metotlar yazabilir hale geldik. Ancak…

Share
Bir yorum yazın

Effective Java Madde 19: Kalıtımı ya Tasarım ve Dokümantasyon ile Destekleyin ya da Yasaklayın

Madde 18’de, kalıtılmak için tasarlanmamış ve belgelenmemiş (dokümantasyon) yabancı sınıfları kalıtmanın tehlikeli olduğunu söylemiştik. Peki ama bir sınıfın kalıtım için tasarlanması ve belgelenmesi ne anlama gelmektedir? Birincisi, sınıf içerisinde bulunan her bir metot için, geçersiz kılındığında ne gibi etkiler olacağı net olarak belgelenmelidir. Başka bir deyişle, sınıf geçersiz kılınabilen (override…

Share
Bir yorum yazın
%d blogcu bunu beğendi: