Press "Enter" to skip to content

Tag: for döngüsü

Effective Java Madde 58: Klasik for Döngüleri Yerine for-each Tercih Edin

Madde 45’de anlatıldığı üzere, bazı durumlarda stream kullanmak avantajlı olurken, bazen de yinelemeye (iteration) başvurmak daha mantıklı olmaktadır. Aşağıda, bir koleksiyonun elemanlarını tarayan bir döngü görmekteyiz: Bu da dizi elemanlarını tarayan klasik döngü kodu: Yukarıdaki kullanımlar Madde 57’deki while döngülerinden daha iyi olsa da mükemmel değiller. Iterator ve döngü değişkenleri…

Share
Leave a Comment
%d bloggers like this: