Press "Enter" to skip to content

Tag: statik üye sınıf

Effective Java Madde 25: Bir Kaynak Dosyada Gömülü Sınıflar Hariç Tek Bir Sınıf Tanımlayın

Her ne kadar Java derleyicisi sizlere tek bir kaynak dosyada birden fazla gömülü olmayan sınıf (top-level class) tanımlamaya izin verse de, bunu yapmanın bir faydası yoktur hatta ciddi riskleri vardır. Buradaki risk, bir sınıfın farklı yerlerde farklı şekillerde tanımlanabilir olmasıdır. Bu durumda hangi tanımın kullanılacağı, kaynak dosyaların hangi sırada derleyiciye…

Share
Leave a Comment
%d bloggers like this: