Press "Enter" to skip to content

Tag: string

Effective Java Madde 62: Diğer Türlerin Daha Elverişli Olduğu Durumlarda String Kullanmaktan Kaçının

String türü, metinleri temsil etmek için tasarlanmıştır ve bu işi gayet iyi yapmaktadır. Ancak stringler çok yaygın ve kullanımı kolay olduğundan, uygun olmadıkları durumlar için de kullanıldığını görmekteyiz. Bu maddede, stringleri kullanmamanız gereken durumlardan bahsedeceğiz. Stringler diğer değer türlerinin (value types) yerine kullanılmamalıdır. Bir programa veri akışı olduğunda (örneğin bir…

Share
Leave a Comment
%d bloggers like this: