Press "Enter" to skip to content

Tag: string concat

Effective Java Madde 63: String Birleştirme Yaparken Performans Kayıplarına Dikkat Edin

String birleştirme operatörünü (+) kullanarak birden çok string değerini tek bir string olarak kolayca birleştirmemiz mümkündür. Bu yöntem eğer tek satırlık bir çıktı oluşturmak istiyorsanız veya küçük bir nesneyi string formatında ifade etmek istiyorsanız işinizi görebilir, ancak daha büyük işlerde sınıfta kalır. Bunun sebebi ise Madde 17’de gördüğümüz gibi stringlerin…

Share
Leave a Comment
%d bloggers like this: