Press "Enter" to skip to content

Tag: overloading

Effective Java Madde 52: Aşırı Yüklemeyi (Overloading) Dikkatli Kullanın

Aşağıdaki program koleksiyonlar (collection) üzerinde gruplama yapmaya çalışmaktadır: Bu programın önce Set sonra da List ve Unknown Collection değerlerini üreteceğini düşünebilirsiniz ancak böyle olmaz. Üç kere Unknown Collection çıktısı üretir. Peki bu neden olmaktadır? Çünkü classify metodu aşırı yüklenmiştir ve bu durumda hangi metodun çalıştırılacağına derleme anında karar verilir. Döngüye…

Share
Leave a Comment
%d bloggers like this: